y-globe stopcheck valve testing

Y-globe stopcheck valve testing